Som consultors. Com a tals, no tenim una solució preestablerta. Analitzem amb els nostres clients la seva necessitat específica i els proposem el reclutament més adequat en cada cas: recerca directa o altres metodologies.

Consellers, directors i senior managers

A Sarrió Asociados oferim solucions d’incorporació de professionals amb  responsabilitat directiva, tant si és formant part del consell o del comitè de direcció com liderant funcions o àrees.

Método proactivo basado en la identificación, localización y contacto de profesionales con los requerimientos establecidos para la posición.

Las características de un proceso como este, permiten focalizar recursos en aquellos candidatos que mejor se ajustan al perfil esperado.

Orientado hacia posiciones de dirección o con perfiles muy específicos.

Executius i especialistes

També treballem en la incorporació d’executius que aportin valor des de posicions amb responsabilitat de gestió, i de professionals especialitzats en alguna àrea de coneixement o competència.

La nostra aportació de valor es basa en la comprensió de l’entorn al qual s’incorporarà el professional i en la qualificació dels perfils, tant pel que fa a les capacitats professionals i competencials com en relació amb l’adaptació al lloc de treball.