Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DE LA EMPRESA

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular del domini web és Besiberri Planet HCC, S. L. amb domicili a aquests efectes al carrer Valero, 7, 3r 2a, 08021 Barcelona, Espanya; número de CIF: B-66624339. Sarrió Asociados és una marca utilitzada legalment per Besiberri Planet HCC, S. L.

2. USUARIS

L’accés i/o l’ús d’aquest portal de Sarrió Asociados li atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions generals d’ús aquí reflectides.

3. ÚS DEL PORTAL

www.sarrioasociados.com proporciona l’accés a informacions, serveis o dades (en endavant, «els continguts») a Internet pertanyents a Sarrió Asociados, als quals l’Usuari hi pugui tenir accés. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’Usuari es compromet a fer-ne un ús adequat dels continguts i serveis que Sarrió Asociados ofereix per mitjà del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de Sarrió Asociados, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar-hi els danys anteriorment mencionats; intentar accedir-hi i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Sarrió Asociados és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Tots els drets reservats. En virtut del que és disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjan tècnic, sense l’autorització de Sarrió Asociados. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Sarrió Asociados. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que fos instal·lat a las pàgines de Sarrió Asociados.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES i RESPONSABILITAT

Sarrió Asociados no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: els errors o omissions en els continguts, la falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-lo.

6. MODIFICACIONS

Sarrió Asociados es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir-hi tant els continguts i serveis que es presten per mitjà del mateix com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

7. GENERALITATS

Sarrió Asociados perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I TERMINI

Sarrió Asociados podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades, com aquí apareixen. La vigència de les mencionades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Sarrió Asociados i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Política de privacitat

L’Usuari no està obligat a proporcionar dades de caràcter personal per visitar i accedir a aquesta Pàgina Web.

Sarrió Asociados recull algunes dades de caràcter personal exclusivament quan l’Usuari contacta per mitjà de la Pàgina Web per (i) rebre material divulgat per Sarrió Asociados (per exemple, un butlletí informatiu), (ii) enviar consultes tècniques i (iii) posar-se en contacte per a qualsevol altre tema.

Totes les dades personals presentades per l’Usuari es guardaran en un arxiu que pertany i gestiona Sarrió Asociados.

L’Usuari reconeix i accepta que Sarrió Asociados té dret a utilitzar les dades recollides per als següents fins: administració tècnica de la Pàgina Web; proporcionar informació a l’Usuari relacionada amb els productes, serveis, promocions i esdeveniments de Sarrió Asociados; aconseguir i mantenir un nivell alt de servei de la Pàgina Web; i realitzar estudis de mercat.

Sarrió Asociados podrà enviar per correu electrònic a l’Usuari, com a part d’una llista de correu opt-in, comunicacions relacionades amb les finalitats anteriorment esmentades.

Sarrió Asociados es reserva el dret de divulgar dades personals de l’Usuari a tercers, que Sarrió Asociados consideri, per portar a terme les finalitats a dalt esmentades, així com altres finalitats comercials i/o promocionals de Sarrió Asociados o els mencionats tercers. Sarrió Asociados demanarà a aquests que tractin la informació de caràcter personal de l’Usuari d’acord amb el que estableixen les lleis aplicables.

L’Usuari podrà objectar que Sarrió Asociados processi les seves dades de caràcter personal posant-se en contacte per carta amb Sarrió Asociados al carrer Valero, 7, 3r 2a, 08021 Barcelona, Espanya.

L’Usuari podrà exercir drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal contactant per carta amb Sarrió Asociados al carrer Valero, 7, 3r 2a, 08021 Barcelona, Espanya.

Sarrió Asociados compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’Usuari.